Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Gerichte aanpak van tumor voor grotere doelmatigheid

Genetische en farmacokinetische optimalisatie van oncologische therapieën

Bestaande systemische therapieën tegen kanker hebben baat bij optimalisering. Dat kan enerzijds door meer rekening te houden met (genetische) kenmerken van de tumor en anderzijds door te evalueren of farmacokinetische informatie kan bijdragen aan betere afstemming van de dosis van oncolytica op de individuele patiënt.

PW29 - 21-07-2017 | door Sander Bins

Doorleveren bereidingen: alle voorwaarden zijn uitgewerkt

IGZ publiceert laatste annexen over doorleveren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 1 juli de laatste annexen gepubliceerd die de voorwaarden in de circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers toelichten. Ook heeft IGZ een Q&A-document gepubliceerd over doorleveren. Hiermee is de uitwerking van de voorwaarden afgerond.

PW29 - 21-07-2017 | door Edwin Bos

Olie-injecties: nieuw inzicht in geneesmiddelabsorptie

Opname van werkzame stof in het lichaam begint pas na een lag time

Geneesmiddelabsorptie vanuit oliedepots is geenszins een diffusie-gecontroleerd proces. Lipofiele, inactieve geneesmiddelen – prodrugs – worden na afgifte niet direct geabsorbeerd. Pas na een vertragingstijd zijn deze prodrugs in het bloed te bepalen, waar activatie tot de werkzame stof plaatsvindt. Dat stelt Raween Kalicharan op basis van promotieonderzoek.

PW29 - 21-07-2017 | door Raween Kalicharan

Medicatie stomapatiënt vraagt extra aandacht van apotheek

Zorgen om consistentie van ontlasting en goede opname bij darmverkorting

Patiënten met een stoma hebben extra aandacht nodig wanneer het gaat om geneesmiddelen. Om deze patiënten beter te adviseren is kennis nodig over ieders individuele situatie. Informatie over een ileostoma of colostoma en de consistentie van de ontlasting, vormen de basis voor veilig medicijngebruik en goede therapietrouw.

PW29 - 21-07-2017 | door Yuen San Au

Voedingssupplement naast medicatie: let op interacties

Vraag patiënt naar bijzonderheden bij combinatie supplement en geneesmiddel

Farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Als iemand naast een supplement ook reguliere geneesmiddelen gebruikt, is het belangrijk alert te zijn op mogelijke interacties. Actief vragen naar bijzonderheden – gebrek aan effectiviteit, bijwerkingen – is aan te raden.

PW27 - 07-07-2017 | door Jacqueline Biesterbos, Jeanet Eland, Sonja van de Koppel en Florence van Hunsel

'Als self care-specialist ook zichtbaar voor gezonde mens'

Voor kleinere kwalen gaan mensen in Engeland standaard naar de apotheker

Nederlandse apothekers kunnen zich meer profileren op het gebied van self care: van de behandeling van kleine kwalen tot hulp bij interpretatie van gezondheidsdata, vindt apotheker Maayke Fluitman. “Kijk naar Engeland of Scandinavië. Nederland is nog terughoudend, ook wat betreft beleid rondom de switch van receptgeneesmiddelen naar OTC-middelen.”

PW27 - 07-07-2017 | door Cindy Reinders

Assistenten stellen niet alle relevante WHAM-vragen

Goede scores op bejegening bij vragen over zelfzorg

Apotheken scoren goed bij de bejegening van patiënten met een vraag over zelfzorg. Apothekersassistenten begroeten uitnodigend, spreken rustig en nemen de tijd. Bij het analyseren van de zorgvraag stellen ze echter niet alle relevante WHAM-vragen. Dat blijkt uit mystery guest-onderzoeken van bureau AMP in 2015 en 2016 onder ruim negenhonderd apotheken.

PW27 - 07-07-2017 | door Lyda Blom

Hooikoortspatiënt sneller in beeld met scorekaart

Betere behandeling voorkomt ernstige gevolgen zoals astma

Veel hooikoortspatiënten krijgen geen optimale behandeling, terwijl uitstekende medicatie voorhanden is. Apothekers en huisartsen kunnen hen makkelijker herkennen door een scorekaart te gebruiken die is ontwikkeld door een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat adviseert hoogleraar en KNO-arts Wytske Fokkens.

PW27 - 07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Melatonine in meeste gevallen ongeschikt als zelfzorgmiddel

Deskundige begeleiding door arts bepalend voor effectiviteit en veiligheid

Melatonine kan, onder deskundige begeleiding van een arts, bepaalde slaapstoornissen verhelpen. Gebruik van het vrij verkrijgbare melatonine als zelfzorgmiddel kent echter risico’s. Daarom moeten apothekers melatonine bijna altijd afraden aan cliënten die erom vragen. Alleen bij een jetlag kan het soms helpen, al is het bewijs voor werkzaamheid matig.

PW27 - 07-07-2017 | door Delia Titre

Apotheek kiest biologisch na onderzoek in de buurt

Try me zone: klant kan zelf tester vullen met biologische producten

Met een spectaculair maritiem apotheekinterieur, biologische handverkoop en SOA-testen uit de muur werft apotheker Floor van Leersum van Apotheek Prins Hendrikplein in Den Haag nieuwe klanten. “Ons apotheekconcept moet onderscheidend zijn, want op de eerste dag zijn we letterlijk gestart met nul klanten.”

PW27 - 07-07-2017 | door Edwin Bos

Rode gistrijst: statine in schaapskleren

SIG HVZ: registreer dit populaire voedingssupplement als UA-middel

Rode gistrijst (RGR) is een effectief middel voor LDL-verlaging vanwege de aanwezigheid van lovastatine. RGR geeft dezelfde bijwerkingen en interacties als simvastatine. Verkoop geschiedt buiten het zicht van de apotheker en arts. Gezien de doelgroep is dit een onveilige situatie. De Special Interest Group Hart- en Vaatziekten pleit daarom voor registratie als UA-geneesmiddel.

PW27 - 07-07-2017 | door Halima el Messlaki en Arnoul van Mierlo

Kruisbestuiving vereist voor personalized therapeutics

Netwerk Leiden brengt klinische medici en onderzoekers bij elkaar

Onderzoek naar personalized medicine is complex en is daarom het meest gebaat bij een multidisciplinaire aanpak, vindt het LUMC. Het Leiden Academic Centre for Drug Research en het Bio Science Park hebben daarom het Leiden Network for Personalised Therapeutics opgericht. “Leiden kan zo nog beter zichtbaar maken welke wetenschappelijke vorderingen gemaakt worden.”

PW26 - 30-06-2017 | door Frans van den Houdt

‘De farmacie blijft de komende tijd bewegen’

Scheidend CBG-voorzitter Bert Leufkens:

Na tien jaar stopt Bert Leufkens op 1 augustus als voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In deze beschouwing laat hij zijn licht schijnen over ontwikkelingen in de farmacie. “Als je iets voor patiënten wilt betekenen, moet je veel over het product weten. Van mechanisme tot farmaceutische kwaliteit of formulering.”

PW26 - 30-06-2017 | door Bert Leufkens

PCSK9-remmers verlagen kans op myocardinfarct en beroerte

Eerste uitkomstenstudie met evolocumab afgerond

PCSK9-remmers verlagen het LDL-cholesterol met ruim 50%. Dit resulteert in minder beroerten en myocardinfarcten, maar niet in minder totale sterfte. Dat blijkt uit een eerste studie waarin het effect op harde eindpunten is onderzocht. Vooralsnog lijken er geen harde aanwijzingen voor ongewenste bijwerkingen op de lange termijn zoals verminderde cognitie of diabetes.

PW26 - 30-06-2017 | door Anke Lambooij en Linda Kok

'Nanotechnologieën zijn volwassen geworden'

Raymond Schiffelers behoort met onderzoeksteam Utrecht tot koplopers Europa

Wat begin jaren zeventig nog science fiction was, is nu dankzij nanotechnologie praktisch toepasbaar: oude geneesmiddelen in liposomen verpakken en een heel nieuwe functionaliteit geven. “We hopen hiermee een betere effectiviteit en veiligheid te bereiken”, aldus de Utrechtse professor Raymond Schiffelers.

PW26 - 30-06-2017 | door Frans van den Houdt

Bestrijd versnippering farmacie

Stel kaders om administratieve lasten in de farmacieketen terug te dingen

In onderhandelingen met zorgverzekeraars gaan apothekerscollectieven soms akkoord met clausules die leiden tot onnodige kosten en onuitvoerbare administratieve regels. Pact-onderhandelaar Wim de Schryver roept de farmacie-sector op afspraken te maken om versnippering tegen te gaan.

PW25 - 23-06-2017 | door Wim de Schryver

‘Farmakundige vormt goed duo met ziekenhuisapotheker’

Belangrijk voor organisatorische taken en projectmanagement

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda nam vorig jaar als een van de weinige regionale ziekenhuizen een farmakundige in dienst. Zij richt zich op kwaliteits- en projectmanagement en neemt zo veel niet-medisch inhoudelijk werk uit handen van de ziekenhuisapothekers. Zowel management als apothekers zijn enthousiast. “Een waardevolle aanvulling van het apotheekteam.”

PW25 - 23-06-2017 | door Frans van den Houdt

Verbeterde overleving na stamceltransplantatie

Veiliger behandeling door aangepaste dosering thymocytenimmunoglobuline

Thymocytenimmunoglobuline vermindert de kans op afstoting en graft-versus-host-disease na stamceltransplantatie. Een bekende bijwerking is echter een langdurige onderdrukking van het immuunsysteem. Met een farmacokinetisch-farmacodynamisch populatiemodel is een doseeradvies verkregen om de overleving te verbeteren.

PW25 - 23-06-2017 | door Rick Admiraal, Charlotte van Kesteren, Robbert Bredius, Jaap Jan Boelens en Catherijne A.J. Knibbe

‘Hoogste tijd dat afwijkende patiënt therapie op maat krijgt’

Oratie Saskia de Wildt: van confectie naar couture

Registratie en dosering van veel geneesmiddelen is vooral goed onderbouwd voor de gemiddelde patiënt. Ben je dat niet, dan loop je het gevaar een te hoge of te lage dosering te krijgen, met alle gevolgen van dien. De hoogste tijd dat ook ‘afwijkende’ patiënten therapie op maat krijgen, betoogde Saskia de Wildt in april in haar oratie bij het aanvaarden van de leerstoel Klinische Farmacologie aan de Radboud Universiteit.

PW25 - 23-06-2017 | door Saskia de Wildt

Assistenten wijken voor vier farmaceutisch consulenten

Cees van der Ven: ‘Ik moet de apotheek toekomstbestendig maken’

Voor het coachen en begeleiden van patiënten in de apotheek is volgens apotheker Cees van der Ven uit Vlijmen hbo-denkniveau een vereiste. In een ingrijpende reorganisatie verving hij alle mbo-opgeleide assistenten uit zijn team door vier farmaceutisch consulenten. “Dat was een moeilijk en emotioneel proces voor ons allemaal.”

PW25 - 23-06-2017 | door Edwin Bos

Document acties

Back to top