Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

NHG: medicatiebewaking van belang bij chronische nierschade

Halveer dosis RAAS-remmer onder meer bij koorts, diarree en braken

Huisartsen dienen alert te zijn op dreigende dehydratie bij patiënten met chronische nierschade. Praktische adviezen over tijdelijk aanpassen van de medicatie staan in de nieuwe NHG-Standaard. Verder staat nadrukkelijk vermeld dat huisartsen een verminderde nierfunctie moeten doorgeven aan de apotheker voor de medicatiebewaking.

PW16 - 20-04-2018 | door Cindy Reinders

Psychofarmacagebruik bij dementie vaak niet passend

Nieuwe APID-index ontwikkeld om gebruik te verbeteren

Psychofarmacagebruik bij verpleeghuispatiënten met dementie is bij slechts 10% van de voorschriften volledig passend. Door de medicatie regelmatig te beoordelen, voorafgegaan door een scholing, verbetert het gebruik aanzienlijk. Ook een voor de dagelijkse praktijk geschikte APID-index kan hieraan een bijdrage leveren, betoogt Klaas van der Spek.

PW16 - 20-04-2018 | door Klaas van der Spek, Debby Gerritsen, Roland Wetzels, Claudia Smeets, Raymond Koopmans, Martin Smalbrugge, Marjorie Nelissen en Sytse Zuidema

‘Alle apothekers dienen kennis over PrEP en hiv te vergroten’

Hiv-preventie hoort niet alleen thuis bij gespecialiseerde Plusapotheken

Apothekers dienen hun kennis over pre-expositieprofylaxe (PrEP) en hiv te vergroten, zodat zij (potentiële) gebruikers optimale farmaceutische zorg kunnen leveren zoals van hen wordt verwacht. Martijn van Schaik spreekt over een “maatschappelijke opdracht”, die niet alleen bij gespecialiseerde Plusapotheken thuishoort.

PW16 - 20-04-2018 | door Martijn van Schaik

Depressieve jongere beter geholpen met bereiding op maat

Als eerste keus aanbevolen middel fluoxetine 5 mg nu niet beschikbaar

De GGZ-richtlijn voor het behandelen van jongeren met een depressie en het doseringsschema worden niet altijd opgevolgd. Probleem is dat het als eerste keus aanbevolen middel fluoxetine 5 mg niet beschikbaar is. Bereidende apotheken kunnen een rol spelen bij het maken van de juiste capsules, concluderen studenten farmacie van Universiteit Utrecht na literatuuronderzoek.

PW16 - 20-04-2018 | door T. Trang, T. Pham, S. Breedijk, J. Dijkstra en M. van Heteren

Toets maakt goed duidelijk waar scholingsbehoefte ligt

Team poliklinische apotheek getoetst in navolging van klinische collega’s

Assistenten die beginnen in een poliklinische apotheek weten nog onvoldoende van oncolytica, antistolling, TNF-alfaremmers en fertiliteitsbehandelingen. Dat constateert poliklinisch apotheker Lianne Lammers-Nijssen nadat ze het team toetste op deze specifieke onderwerpen. Ze start met ‘verdiepingshalfuurtjes’.

PW15 - 13-04-2018 | door Cindy Reinders

‘Je moet competenties apothekers continu toetsen en actualiseren’

Voorzitter Centraal College Laurens Schulpen bepleit samenwerking

De officiële naam luidt: Centraal College Specialismen Farmacie. Het houdt zich bezig met de regels en competenties waaraan je moet voldoen om de specialismen openbaar apotheker en ziekenhuisapotheker te verkrijgen en te behouden. “Zodat apothekers hun positie in de zorgketen kunnen waarmaken en versterken”, aldus voorzitter Laurens Schulpen.

PW15 - 13-04-2018 | door Frans van den Houdt

Masterstudenten opgeleid tot proactieve zorgverlener

Meer aandacht voor communicatie met patiënt en arts in studies farmacie

Nadruk op duaal leren, oefenen met lastige artsen in een apotheekgame en meer aandacht voor klinisch redeneren; een greep uit de herzieningen die het Raamplan Farmacie 2016 teweegbracht in de masteropleidingen farmacie. Drie masterstudenten aan het woord: “Je leert iets en kunt er in de praktijk direct mee oefenen.”

PW15 - 13-04-2018 | door Maarke Roelofs

‘Professionalisering vaste groep apotheker-opleiders prioriteit’

Annemieke Floor-Schreudering: ‘Apotheker straks niet in dienst bij opleider’

Als het ministerie van VWS de financiering toekent waar de KNMP om heeft gevraagd, verandert veel in de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Opleidingsdirecteur Annemieke Floor-Schreudering over werving en selectie van kandidaten en de voordelen van een vaste groep opleidingsapotheken: “Apothekers zijn straks niet meer in dienst van de opleider, dat is een belangrijke stap.”

PW15 - 13-04-2018 | door Edwin Bos

Relatie met patiënt geen grond voor medische noodzaak

Apotheker laat patiënt terecht betalen voor spécialité

Een apotheker substitueerde een keer terecht en een keer ten onrechte een geneesmiddel met medische noodzaak. Verder was de medicatiehistorie van de patiënt niet op orde. Het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven geeft de apotheker een waarschuwing.

PW14 - 06-04-2018 | door Catelijne Bach en Niek van Barschot

Peptiden doorbraak in strijd tegen antibioticaresistentie

Bas Zaat en Martijn Riool ontwikkelen alternatief voor conventionele antibiotica

In het AMC in Amsterdam ontwikkelden wetenschappers een veelbelovend alternatief voor antibiotica: peptiden. Een doorbraak in de strijd tegen de wereldwijd oprukkende antibioticaresistentie. “Moeilijk te bestrijden bacteriën zijn in twee minuten allemaal dood, dat geeft een gevoel van hoop.”

PW14 - 06-04-2018 | door Frans van den Houdt

Kans schade foetus door medicatie vader niet goed onderzocht

Lareb: geen aanwijzingen voor noodzaak paternale restricties

De Teratologie Informatie Service krijgt regelmatig vragen over geneesmiddelgebruik door de man. Bijvoorbeeld of er een verhoogde kans is op afwijkingen bij het nageslacht. Tot nu toe zijn hiervoor geen aanwijzingen gevonden. Toch wordt mannen bij sommige geneesmiddelen ontraden een kind te verwekken, zoals bij methotrexaat en mycofenolaat.

PW13 - 30-03-2018 | door Irene de Swart en Bernke te Winkel

Drie categorieën en nieuwe adviezen bij QTc-verlenging

Afhandeling van QT-interacties: praktische leidraad bij medicatiebewaking

Interactiebewaking bij geneesmiddelen die het QTc-interval kunnen verlengen, heeft als doel te voorkomen dat de combinatie het QTc-interval van een patiënt verlengt tot boven 500 ms en/of met meer dan 60 ms. Met nieuwe categorieën en adviezen wil de Werkgroep QT-interacties de praktische afhandeling verbeteren.

PW13 - 30-03-2018 | door leden werkgroep QT-interacties

Virussen loodsen medicijnen naar plaats van bestemming

Vooruitgang in de ontwikkeling van viruscapsidedeeltjes als nanodragers

Virussen, bekend als de veroorzakers van ziekten, worden steeds meer gewaardeerd om hun bijzondere eigenschappen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar viruscapsiden voor mogelijke farma-ceutische toepassingen. “Er gloort een mooie toekomst in de precisie-afgifte van medicijnen”, concludeert promovenda Lise Schoonen.

PW13 - 30-03-2018 | door Lise Schoonen

ALS is niet één ziekte, het kent veel verschillende gendefecten

Zoektocht gericht op vinden van therapie voor elke subgroep

Ooit gaat het lukken om van amyotrofe laterale sclerose (ALS) een behandelbare ziekte te maken. Daar gelooft neuroloog Leonard van den Berg in. Maar het zal gefaseerd gebeuren, in groepjes, waarbij de hoop is gevestigd op de eerste test van antisense-therapie bij patiënten met de C9orf72-mutatie. En op vervolgonderzoek met de radicalenvanger edaravon.

PW13 - 30-03-2018 | door Cindy Reinders

Arts in spe weet te weinig van rationeel voorschrijven

Promovendus bepleit Europese toets voor voorschrijfbeleid

Bijna afgestudeerde artsen in Europa hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om rationeel geneesmiddelen voor te schrijven. Dit komt met name door een gebrek aan klinische farmacologie en farmacotherapie-onderwijs tijdens de geneeskundeopleiding, blijkt uit onderzoek van promovendus en arts David Brinkman. “Veranderingen zijn dringend noodzakelijk.”

PW12 - 23-03-2018 | door David Brinkman

Herhaal geen ggz-medicatie

NHG: huisarts alert op klachten die samenhangen met lithium of clozapine

Voorschrijven van lithium en clozapine vereist specifieke kennis. Daarom heeft het NHG een standpunt opgesteld waarin het huisartsen afraadt deze psychofarmaca te herhalen. In goed overleg met de psychiater mag een bekwame huisarts het wel, mits de patiënt stabiel is.

PW12 - 23-03-2018 | door Cindy Reinders

Details in vroege ontwikkelfase enzymremmers onderschat

Aandacht voor remmingsmechanisme misschien tijdrovend, maar moeite waard

Het is belangrijk in een vroeg stadium van de ontwikkeling van geneesmiddelen, zoals enzymremmers, te letten op details als het remmingsmechanisme. Ook al wordt dit als tijdrovend en ingewikkeld gezien, dit is wel degelijk van belang voor de verdere ontwikkeling van deze middelen. Dit betoogt Hannah Wapenaar op basis van haar promotieonderzoek naar remmers van lysine-acetyltransferase 8.

PW12 - 23-03-2018 | door Hannah Wapenaar

Verlost van nachtelijke spierkramp

Medicatebeoordeling in het kader van DREAMeR-studie

Mevrouw B is diabetespatiënt en heeft last van nachtelijke spierkrampen. De apotheker denkt aan polyneuropathie en adviseert gabapentine te starten en pramipexol af te bouwen, waarna de kramp verdwijnt.

PW12 - 23-03-2018 | door Henk-Frans Kwint, Harm Geers, Sanne Verdoorn

'24/7-monitoring innoveert geneesmiddelontwikkeling'

Adam Cohen adviseert om onderzoek preciezer en makkelijker te maken

Na 31 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van het Centre for Human Drug Research in Leiden, richt Adam Cohen zich nu op innovaties die geneesmiddelonderzoek veel preciezer en makkelijker maken. “Zo kunnen we sneller zien of nieuwe geneesmiddelen wel werken en of ze beter zijn dan de oude.”

PW12 - 23-03-2018 | door Frans van den Houdt

Memantine biedt 'uitbehandelde' schizofreniepatiënt perspectief

Gunstig effect op symptomen bij clozapineresistente schizofrenie

Memantine wordt goed verdragen en lijkt gunstige effecten te hebben op geheugen, negatieve en positieve symptomen en functioneren bij clozapineresistente schizofrenie. De werkzaamheid van een memantinetoevoeging aan clozapine kan het beste pas na zes maanden worden geëvalueerd, concludeert Selene Veerman op basis van promotieonderzoek.

PW11 - 16-03-2018 | door Selene Veerman

Document acties

Back to top