Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections

Achtergrond

Switch TNF-alfaremmers: patiënt wil meer informatie

Patiënten positief over oorspronkelijke biologials en biosimilars

Gebruikers van TNF-alfaremmers zijn positief over het middel en over de zorg die men krijgt. Dit geldt zowel voor oorspronkelijke biologicals als voor biosimilars. Dit blijkt uit een verkennend kwalitatief onderzoek van het NIVEL. Wel is er ruimte voor verbetering in de informatievoorziening, met name bij de overstap van een biological naar een biosimilar.

PW12 - 24-03-2017 | door Hanneke Zwikker, Liset van Dijk, Lieke Tweehuysen en Nikki Damen

Guanfacine: alert op interacties

Inductoren en remmers van CYP3A4 beïnvloeden bloedspiegels ADHD-middel

Als therapie bij ADHD is guanfacine weer op de markt. Het was eerder geregistreerd als antihypertensivum. De WFG beschouwt de wisselwerking met inductoren én remmers van CYP3A4 als relevant.

PW12 - 24-03-2017 | door Annemarie Heersche en Arjan Polderman

Oncolytiva en vaccins stuwen winst farmaceutische industrie

Aantal werknemers bij start-ups op Pivot Park in Oss groeit sterk

De grote farmaceutische bedrijven maakten vorig jaar recordwinsten. Nieuwe geneesmiddelen zorgden voor meer omzet en oncolytica deden de winstmarges goed. Ook Nederlandse bedrijven zijn positief. De kleine start-ups op Pivot Park in Oss groeien zo snel dat er nieuwe laboratoria moeten worden gebouwd.

PW12 - 24-03-2017 | door Frits Baltesen

Interventie met hydrocortison maakt ALL-therapie draaglijker

Vermindering van de neuropsychologische bijwerkingen van dexamethason

Dexamethason is essentieel in de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie. Nadelig zijn de bijwerkingen, doordat het de binding van cortisol aan de cerebrale mineralocorticoïdereceptoren belemmert. Toevoeging van hydrocortison had een gunstig effect op ernstige neuropsychologische bijwerkingen maar niet op de metabole bijwerkingen.

PW11 - 17-03-2017 | door Lidewij T. Warris

‘Je bent wel patiënt, maar je wilt doorgaan met je leven’

Multipelmyeloompatiënt Hennie Pander onderging zware behandelingen

Het duurde vijftien jaar voordat Hennie Pander eindelijk de juiste diagnose kreeg: multipel myeloom, oftewel de ziekte van Kahler. Na een chemokuur en twee stamceltransplantaties leeft ze nu van dag tot dag. “Ik ga niet in een hoekje zitten, wil me wel blijven inzetten voor lotgenoten.”

PW11 - 17-03-2017 | door Frans van den Houdt

Sterk verbeterde prognose voor patiënt met multipel myeloom

Veelbelovend daratumumab mogelijk binnenkort ook optie bij de eerste recidief

Met een levensverwachting van tien jaar of langer is multipel myeloom tegenwoordig een chronische ziekte geworden. Voor de tweede- en derdelijnsbehandeling zijn dan ook recent vele nieuwe middelen goedgekeurd of in aantocht, zoals proteasoomremmers en monoklonale antilichamen. Vergelijkend onderzoek is wel nodig voor een goede plaatsbepaling.

PW11 - 17-03-2017 | door Cindy Reinders

Combinatietherapie biedt CLL-patiënt perspectief

Wisselwerking met micromilieu activeert signaleringsroutes in CLL-cellen

Chronische lymfatische leukemie (CLL) reageert in eerste instantie goed op immunochemotherapie of kinaseremmers, maar uiteindelijk zal resistentie optreden. Kinaseremmers zorgen ervoor dat de CLL-cellen het micromilieu verlaten, maar induceren geen celdood. De combinatie van een kinaseremmer en een middel dat celdood induceert, zou een effectieve therapie kunnen zijn.

PW11 - 17-03-2017 | door R. Thijssen

Apothekersassistent vervult schakelrol bij kinderoncologie

Intermediair tussen intra- en extramurale farmaceutische zorg

Op de afdeling kinderoncologie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis werkt een apothekersassistent fulltime aan veiliger geneesmiddelgebruik. Ze voert opname- en ontslaggesprekken, beheert de medicatieruimte en beantwoordt vragen van openbaar apothekers over behandelprotocollen, onbekende interacties en afwijkende doseringen.

PW11 - 17-03-2017 | door Edwin Bos

‘We moeten toegroeien naar rationale combinatietherapie’

Professor Douwe Breimer zet in jaren zeventig farmacotherapie op de kaart

Hij geldt als een autoriteit in de farmacie en een belangrijke wegbereider van de farmacotherapie, emeritus hoogleraar Douwe Breimer. Jarenlang doceerde hij aan de Universiteit Leiden, waar hij al in de jaren zeventig farmaciestudenten koppelde aan studenten geneeskunde. “Men vond het tijd dat er meer aandacht kwam voor de toepassing van geneesmiddelen.”

PW10 - 10-03-2017 | door Frans van den Houdt

Kwaliteitsimpuls in farmazorg

Dr. J.H.M. Winters bouwde KNMP uit tot dienstverlenende instantie

Een man wars van clichés, die kon doorpakken en geen diplomatieke trucs nodig had om zijn doelen te bereiken. Zo omschrijven tijdgenoten dr. J.H.M. Winters, die de KNMP uitbouwde tot organisatie die apothekers tal van ondersteunende diensten bood.

PW10 - 10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

Eeuwenoud uithangbord voor apotheker en drogist

De gaper is een typisch Nederlands verschijnsel. Van de koppen, die als uithangbord boven of naast de deur van een apotheek of drogisterij werden geplaatst, moeten door de eeuwen heen honderden zijn geweest. Velen daarvan zijn allang vergaan, maar een klein deel, zo’n honderd exemplaren, is bewaard gebleven in museumcollecties.

PW10 - 10-03-2017 | door Peter van den Hooff

Integer bestuurder in roerige tijd

Vos had openlijk bezwaar tegen collega’s die zich dubbel lieten betalen

Onder het bewind van dr. P.A. Vos ontwikkelde de NMP oog voor het maatschappelijk veld waarbinnen de apotheker aan het begin van de twintigste eeuw opereerde. Hij hield van debat en ging kritiek niet uit de weg.

PW10 - 10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

Nederlandsche Apothekerskamer nam drie jaar plaats van NMP in

Oorlog in de apotheek; het farmaceutisch leven tijdens WO II

In haar 175-jarig bestaan kende de KNMP een korte periode, in de Tweede Wereldoorlog, waarin zij officieel niet bestond en functioneerde. De Duitsers ontbonden de toen nog NMP geheten organisatie – de K van Koninklijk is pas in 1947 verkregen – en stelden de Nederlandsche Apothekerskamer (NAK) in.

PW10 - 10-03-2017 | door Annemieke Horikx

Veelkunner die grenzen slechtte

M.L.Q. van Ledden Hulsebosch maakte naam als deskundige voor justitie

Een man die over grenzen ging, figuurlijk – als farmaceutisch deskundige voor justitie – zowel als letterlijk, door zijn vele internationale functies. Zo is Marius Lodewijk Quirijn van Ledden Hulsebosch het best te typeren.

PW10 - 10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

Van artsenijbereider tot professioneel zorgverlener

175 jaar (K)NMP: de ontwikkeling van het apothekersvak

De oprichting van de Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie in 1842 – het prefix ‘Nederlandsche’ volgde twee jaar later – kwam voort uit een gedeeld onbehagen over de toenemende concurrentie tussen apotheken. Ook de ondergeschikte positie ten opzichte van artsen en een gebrek aan politieke invloed droegen bij aan het gezamenlijke belang om apothekers een stem te geven.

PW10 - 10-03-2017 | door Toine Pieters

Uitstekende herinneringen aan de ‘farmaceutenclub’

Het oudste KNMP-lid Joop Soons is nooit apotheker geweest

Joop Soons uit Utrecht is met zijn 93 jaar het oudste KNMP-lid. Zijn werkterrein lag decennialang in het St. Antonius Ziekenhuis en de Universiteit Utrecht, waar hij orde op zaken stelde bij de opleiding farmacie. “Leuk volk hoor, apothekers.”

PW10 - 10-03-2017 | door Frans van den Houdt

Apotheker tussen de mensen

Prof. dr. T.F.J. Tromp gaf patiëntenzorg wetenschappelijke onderbouwing

De apotheker was naar zijn zin te veel gericht op het geneesmiddel en te weinig op de patiënt. Als voorzitter van de KNMP en als hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg in Groningen was het de missie van prof. dr. T.F.J. Tromp daarin een omslag te maken.

PW10 - 10-03-2017 | door Annemiek Veelenturf

Actieve KNMP’ers: de stille krachten van de vereniging

Vier KNMP-leden over hun betrokkenheid bij de KNMP

In de elf KNMP-districten zijn vele apothekers actief als districts-afgevaardigde of als lid van een klankbordgroep of commissie. Ze zijn onmisbaar in de communicatie en besluitvorming binnen de vereniging. Maar wie zijn deze apothekers die zich naast hun werk inzetten voor de KNMP?

PW10 - 10-03-2017 | door Edwin Bos

Farmacie al 200 jaar in het bloed van familie Meulenhoff

Apothekersgeslacht geeft historisch tegeltableau generaties lang door

De familie Meulenhoff telt zeven generaties apothekers en de achtste komt eraan. Vier runden een apotheek in Zwolle. Daarna zetten Jurrie – de oudste nog levende mannelijke Meulenhoff – en twee van zijn kinderen de traditie voort. Alle drie wel op een andere plek: vader in het ziekenhuis, dochter in de openbare farmacie en zoon in de industrie.

PW10 - 10-03-2017 | door Cindy Reinders

Automatisering bevordert inzicht nierfunctiewaarden

Gegevensuitwisseling labwaarden belangrijk voor veilige farmacotherapie

Apothekers hebben nog steeds niet altijd inzicht in (recente) nierfunctie-waarden voor alle patiënten die risicogeneesmiddelen gebruiken. De samenwerking met huisartsen kan volgens hen beter. De gegevens-uitwisseling vereenvoudigen en automatiseren kan hierbij helpen. Dat concluderen onderzoekers van UPPER van de Universiteit Utrecht.

PW9 - 03-03-2017 | door Ellen Koster, Daphne Philbert, Marcel Bouvy

Document acties

Back to top