Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Aanpak geoxideerd LDL beloftevol tegen leverontsteking bij obesitas

Nieuw inzicht: vaccinatietechniek met inactief S. pneumoniae

Door opstapeling van vet in de lever ontwikkelen steeds meer obesitas-patiënten leverontsteking. De vorming van geoxideerd cholesterol is hierbij een belangrijke factor. Een vaccinatietechniek tegen dit geoxideerd cholesterol kan leverontsteking verminderen, concludeert Tom Houben op basis van zijn promotieonderzoek.

PW24 - 15-06-2018 | door T. Houben en R. Shiri-Sverdlov

Dosis pazopanib op maat: haalbaar, veilig en effectief

Optimalisatie toepassing tyrosinekinaseremmers in oncologie

Tyrosinekinaseremmers vormen een cruciale nieuwe groep genees-middelen in de behandeling van kanker. Deze middelen worden momenteel in een one size fits all-dosis toegediend. Remy Verheijen laat in zijn proefschrift zien dat geïndividualiseerd doseren van pazopanib haalbaar en veilig is en kan leiden tot verbeterde behandeluitkomsten voor kankerpatiënten.

PW24 - 15-06-2018 | door Remy Verheijen, Steffie Groenland, Jos Beijnen, Jan Schellens, Neeltje Steeghs, Alwin Huitema

Veel patiënten gebruiken neusspray op onjuiste wijze

Toedientechnieken blijken onvoldoende

Corticosteroïde neussprays worden vaak niet gebruikt zoals omschreven in de bijsluiter. Bovendien voeren gebruikers stappen die belangrijk zijn voor de werkzaamheid niet of onvolledig uit. Het is aannemelijk dat inadequate toedientechnieken van corticosteroïde neussprays invloed hebben op werkzaamheid, bijwerkingen en therapietrouw.

PW24 - 15-06-2018 | door Corine Rollema, Eric van Toon en Tjalling de Vries

Sjögren expertisecentrum biedt patiënt gespecialiseerd zorgtraject

Multidisciplinaire aanpak in Universitair Medisch Centrum Groningen

’s Nachts meermaals wakker worden met een droge mond, het gevoel alsof er zandkorrels in je ogen zitten en een continu schrale huid: uitingen van de systemische auto-immuunziekte Syndroom van Sjögren. Reumatoloog en hoogleraar Hendrika Bootsma leidt het expertisecentrum voor deze ziekte. “Het allerergste vinden patiënten de invaliderende vermoeidheid.”

PW24 - 15-06-2018 | door Maarke Roelofs

Apotheker veroordeeld voor omzeilen preferentiebeleid

Rechter ziet geen bewijs voor oplichting door valse declaraties

Verenigde Apotheken Limburg (VAL) is wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot een boete van € 250.000. Daarnaast heeft de rechtbank de eigenaar van VAL veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Volgens het Openbaar Ministerie, dat inmiddels hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak, heeft VAL met haar handelen € 17,4 miljoen opgestreken.

PW23 - 08-06-2018 | door Niek van Barschot, Simone van Keulen en Catelijne Bach 1 reactie

Lagere prijs, toch innovatie

Dat hoge medicijnprijs voorwaarde is voor R&D klopt niet altijd

Het verlagen van de prijzen voor dure innovatieve geneesmiddelen kan juist bevorderlijk zijn voor de innovatieprikkels, betogen Marcel Canoy en Jan Tichem. Dit staat in schril contrast met hoe er tot nu toe over hoge medicijnprijzen wordt gediscussieerd.

PW23 - 08-06-2018 | door Marcel Canoy en Jan Tichem

Vasten: schema’s aangepast

Zorgthema ramadan in Service Apotheken in Bergen op Zoom

Service apotheken De Poort en De Grebbe in Bergen op Zoom benaderen tijdens de ramadan actief patiënten met de vraag of ze meedoen aan het vasten en geven hen vervolgens adviezen over hun medicatiegebruik. Indien nodig worden hierin na overleg met de arts wijzigingen aangebracht.

PW23 - 08-06-2018 | door L. de Jonge en M.H.L. Arts

Vast contactmoment over baxter bij ontslag uit het ziekenhuis

Poliklinisch apotheker belt met apotheker van patiënt over medicatiewijzigingen

Bij alle patiënten met een medicatierol die worden ontslagen uit het Franciscus Gasthuis belt de ‘ontslagapotheker’ van de poliklinische apotheek de openbare apotheek. Steven van Zuilen: “We nemen de medicatiewijzigingen door en bespreken of wij een weekdoos leveren of de apotheek meteen een nieuwe medicatierol start.”

PW23 - 08-06-2018 | door Edwin Bos

Onvolledig ontslagrecept plaatst apotheker voor lastig dilemma

Hoe te handelen bij patiënt die weigert ontbrekende bladzijden te overleggen

Doorlopend neemt een apotheker tijdens een werkdag beslissingen, grote en kleine. Iedereen doet dat op z’n eigen manier. Wat zou u doen als een patiënt een ontslagrecept uit het ziekenhuis aanbiedt voor fentanylpleisters 200 µg/uur waarvan enkele bladzijden ontbreken? Hieronder vijf handelingsopties.

PW23 - 08-06-2018 | door Monique ten Brinke-van Hoof en Anno Verwey 1 reactie

Mildere presentatie bloeding onder factor Xa-remmer

Inzicht in ernst bloedingen factor Xa-remmers versus vitamine K-antagonisten

Factor Xa (fXa)-remmers voor de behandeling van veneuze trombo-embolieën veroorzaken niet alleen minder majeure bloedingen dan vitamine K-antagonisten, ze hebben ook een mildere klinische presentatie. Dat toont het promotieonderzoek van Suzanne Bleker aan. “Deze bevindingen kunnen artsen sterken in het voorschrijven van fXa-remmers.”

PW21en22 - 25-05-2018 | door Suzanne Bleker

PainCart draagt bij aan ontwikkeling pijnstillers

Analgetische effecten meten met een batterij pijntesten

Potentieel nieuwe pijnstillers kunnen worden ontwikkeld door be-staande aangrijpmechanismen te verbeteren of door nieuwe aangrijp-mechanismen te ontdekken. Hierbij kan de PainCart, een batterij van testen die verschillende pijnmodellen combineert, van nut zijn. Dat concludeert Pieter Okkerse op basis van zijn promotieonderzoek.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Pieter Okkerse

Kankerpatiënten met hoog risico VTE gebaat bij DOAC’s

Ruimte voor verbetering bij preventie en behandeling veneuze trombo-embolie

Kankerpatiënten met een hoog risico op veneuze trombo-embolie kunnen baat hebben bij het preventief voorschrijven van medicijnen die de kans op bloedstolling voorkomen zoals directe orale anti-coagulantia (DOAC’s). Het is echter nog onduidelijk hoe deze groep het beste geïdentificeerd kan worden, concludeert Nick van Es.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Nick van Es

Magistrale bereiding als breekijzer Big Pharma

De overheid moet voortouw nemen als beschermer van burgers

In de discussie over dure geneesmiddelen wordt steeds nadrukkelijker ook magistrale bereiding gepresenteerd als een mogelijke oplossing. Apotheker Richard van Slobbe pleit voor een gedegen strategie – een drietrapsraket – om de Big Pharma daadwerkelijk en structureel te kunnen aanpakken.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Richard van Slobbe

Meer inzicht in risico’s gebruik medicijnen in lactatieperiode

PREGnant-register vergroot kennis over mogelijk effect medicatie bij borstvoeding

Geneesmiddelgebruik kan een rol spelen bij de keuze om borstvoeding te geven. Vaak wordt onnodig afgezien van borstvoeding omdat mogelijke risico’s worden overschat. Belangrijk is af te wegen welk geneesmiddel de voorkeur heeft en of de borstvoeding voortgezet kan worden. Zwangerschapsregister pREGnant geeft inzicht in geneesmiddelgebruik tijdens de borstvoedingsperiode.

PW20 - 18-05-2018 | door Saskia Vorstenbosch

Luchtverontreiniging doet schade aan kinderbrein

Onderzoek naar gevolgen blootstelling fijnstof tijdens zwangerschap

Een hogere blootstelling aan fijnstof tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan een dunnere hersenschors in de frontale en pariëtale gebieden van jonge kinderen tussen 6 en 10 jaar oud. Dit beïnvloedt het vermogen om gedrag te remmen (inhibitie). Dit blijkt uit een studie naar het verband tussen blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap en de ontwikkeling van de hersenen.

PW20 - 18-05-2018 | door M.J. Lubczyńska en H. El Marroun

Doseeradvies voor neonaat

Neodose-project: wetenschappelijke onderbouwing van medicijngebruik

Het Neodose-project wil landelijke doseeradviezen opstellen voor veelgebruikte geneesmiddelen bij neonaten. Het project is een initiatief van het Kinderformularium en de werkgroep Neonatale Farmacologie. Doel is harmonisatie van medicijngebruik bij pasgeboren baby’s.

PW20 - 18-05-2018 | door Marika de Hoop-Sommen

‘Elk kind met kanker doet mee aan onderzoek’

Voor elke behandeling geldt: resultaten verzamelen en evalueren

“Van elk kind met kanker kunnen we leren”, zegt Lidwien Hanff, het hoofd van de gloednieuwe apotheek van het Prinses Máxima Centrum. “Als we van elke behandeling data verzamelen, kunnen we bijvoorbeeld een groep definiëren die met minder intensieve chemotherapie toekan.” Zij wil graag bijdragen aan onderzoek naar betere behandelingen, maar eerst “veilig open”.

PW20 - 18-05-2018 | door Cindy Reinders

‘Pas op met alcohol’

Therapietrouw van 12-jarige met epilepsie

Op je elfde starten met medicatie om epileptische aanvallen te voorkomen is niet niks, schrijft Margit Kranenburg, moeder van een 12-jarige epilepsiepatiënt. “Toch slikt hij zijn pillen braaf; het enige wat hij actief kan doen tegen plotselinge aanvallen.”

PW20 - 18-05-2018 | door Margit Kranenburg

Afhandeling interactie complex

Tyrosinekinaseremmers en maagzuurremmers laten zich lastig uit elkaar houden

De Werkgroep Interacties oncologische middelen heeft het advies bij de interactie van tyrosinekinaseremmers en maagzuurremmers opnieuw herzien. Het beste is de maagzuurremmer éénmaal per dag te slikken in de ochtend, twee uur na de tyrosinekinaseremmer. Mogelijk biedt cola ook uitkomst.

PW20 - 18-05-2018 | door Brigit Wensveen, Roelof van Leeuwen en Arjan Polderman

Farmacometrie maakt aanpak epilepsie bij kind individueler

Trial-and-error-titratie van dosis nog altijd hoeksteen van behandelplan

Farmacometrie kan bijdragen aan de individualisatie van anti-epileptische farmacotherapie bij kinderen. Voor een verdere optimalisatie van de behandeling zijn biomarkers nodig. Dit concludeert Sven van Dijkman op basis van zijn promotieonderzoek. “Simpele aanpassingen in dosering gebaseerd op alleen gewicht zijn onvoldoende.”

PW20 - 18-05-2018 | door Sven C. van Dijkman

Document acties

Vacatures
Ziekenhuisapotheker

Slingeland Ziekenhuis | Doetinchem

Een (recentelijk) afgestudeerde tweede apotheker

Apotheek van Beest | Den Haag

Onderhandelaar

Pact | Baarn

Meer…
Back to top