Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Kwart oudere patiënten met diabetes overbehandeld

Gepersonaliseerde zorg voor ouderen met diabetes mellitus type 2 wordt niet goed in de praktijk gebracht. Eén op de vier ouderen wordt te intensief behandeld met bloedglucoseverlagende middelen. Zelfs als zij zijn gevallen of een hypoglykemie hebben gehad.

PW33en34 - 17-08-2018 | door Linda de Graaf

Ouders jonge SMA-patiënten leven tussen hoop en vrees

Geen vergoeding weesgeneesmiddel nusinersen voor broer en zus Tygo en Fauvé

“Een enorme tegenvaller”, noemt Daniëlle Benjamins de beslissing dat zowel haar zoon Tygo (11) als dochter Fauvé (9) niet kunnen profiteren van nusinersen, het geneesmiddel dat de progressie van hun spinale musculaire atrofie (SMA) kan stoppen. Zeker voor Fauvé is het besluit om het dure geneesmiddel niet te vergoeden, in haar ogen discutabel. “We gaan in verweer.”

PW33en34 - 17-08-2018 | door Annemiek Veelenturf

Miniziekenhuis in eigen wijk voor herstellende ouderen

Verpleegkundigen bezoeken patiënt thuis na ontslag voor begeleiding medicatie

Na een calamiteit kunnen kwetsbare ouderen in Amsterdam-Zuidoost in hun eigen wijk naar de Wijkkliniek, waar naast acute zorg ook aan conditie en snel herstel wordt gewerkt. Apotheker Tineke Roest van instellingsapotheek Farmadam controleert samen met een klinisch geriater de medicatie. “Nieuwe opnames reviewen we in een multidisciplinair overleg in de Wijkkliniek.”

PW33en34 - 17-08-2018 | door Edwin Bos

Gezocht: mentor voor gevluchte apothekers

Stichting UAF begeleidt vluchtelingen tijdens studie en loopbaan

Mohanad Mahli en Judi Abouraied ontvluchtten jaren geleden Syrië en willen in Nederland hun farmacieopleiding afmaken om hier als openbaar apotheker te kunnen werken. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zoekt apothekers die hen als mentor terzijde willen staan. “Ik wil continu studeren, ervaringen uitwisselen en sparren.”

PW33en34 - 17-08-2018 | door Frans van den Houdt

Inbreng patiënten waardevol voor geneesmiddelbewaking

Veelal nog weinig kennis over karakteristieken van bijwerkingen

Patiëntparticipatie is van grote waarde voor farmacovigilantie. Meldingen van patiënten dragen bij aan het tijdig vinden van nieuwe bijwerkingen. Bovendien geven patiënten een nieuwe dimensie aan geneesmiddel-bewaking door te melden wat de invloed is van bijwerkingen op het dagelijks leven. Dat concludeert Leàn Rolfes in haar proefschrift.

PW33en34 - 17-08-2018 | door Leàn Rolfes en Florence van Hunsel

Bijdrage aan huisartsendeel praktijkpand blijft aftrekbaar

Apotheker heeft kosten moeten maken om omzet veilig te stellen

Na een verwijzing door de Hoge Raad heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan over de btw-aftrek bij de inrichting van een praktijkpand. Daarbij had de apotheker de kosten van het huisartsendeel betaald. Het Hof heeft nu bepaald dat de apotheker deze btw mocht verrekenen en dat er geen sprake was van een relatiegeschenk of misbruik.

PW33en34 - 17-08-2018 | door Catelijne Bach en Martijn Bongers

Effect snel en onvoorspelbaar

Flucloxacilline kan voriconazolspiegel verlagen tot subtherapeutisch niveau

De Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddel-informatie (WFG) vindt dat de combinatie van voriconazol met flucloxacilline moet worden vermeden. De gevolgen ervan kunnen ernstig zijn. Verhogen van de dosering voriconazol heeft in de meeste gevallen onvoldoende effect.

PW31en32 - 03-08-2018 | door Brigit Wensveen en Marianne le Comte

‘Veel patiënten hebben zoveel pijn dat ze liever dood zijn’

Gebruikers antibiotica delen schokkende ervaringen op hoorzitting EMA

Chinolonen zijn klassen antibiotica die voor meer dan 120 indicaties worden voorgeschreven. Ernstige bijwerkingen nopen de veiligheids-commissie van het Europees Geneesmiddelen Agentschap nu om de middelen aan een serieuze review te onderwerpen. Op een publieke hoorzitting in Londen vertellen patiënten over hun ingrijpende ervaringen. “Last van een depressie en zelfmoordneigingen.”

PW31en32 - 03-08-2018 | door Frans van den Houdt

Dupilumab vermindert exacerbaties bij astma

Dupilumab vermindert het aantal astma-exacerbaties bij ongecontroleerd astma. De longfunctie en de astmacontrole verbeteren eveneens. Ook bij astma­patiënten die oraal prednisolon gebruiken neemt het aantal ernstige astma-exacerbaties af, terwijl de dosis corticosteroïd kon worden verminderd.

PW31en32 - 03-08-2018 | door Linda de Graaf

Twentse apothekers verenigen zich massaal in coöperatie

‘Zorgverleners in eerste lijn vragen om één aanspreekpunt voor alle apothekers’

Bijna alle apothekers in de regio Twente hebben zich verenigd in de nieuwe Coöperatie Twentse Apothekers Organisatie UA (TAO-UA). Volgens mede-oprichter Erik Mijnhardt is één regionale organisatie voor alle apothekers bittere noodzaak om te overleven in een snel veranderende eerste lijn. “We moeten niet bang zijn onze lokale belangen los te laten.”

PW31en32 - 03-08-2018 | door Edwin Bos

Streven naar hoogste standaard voor regulering geneesmiddelen

‘EMA is een van de meest transparante agentschappen binnen EU’

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is in 1995 opgericht om ervoor te zorgen dat veilige, effectieve en goede geneesmiddelen beschikbaar en toegankelijk zijn voor patiënten in Europa. In maart 2019 verhuist het agentschap van Londen naar Amsterdam. Een reportage vanuit het hoofdkwartier in Londen.

PW31en32 - 03-08-2018 | door Frans van den Houdt

Viagra op apothekersvoorschrift

Nederland moet voortrekkersrol Verenigd Koninkrijk overnemen

Sinds dit voorjaar mogen apothekers in het Verenigd Koninkrijk Viagra Connect (50 mg sildenafil) zonder recept verkopen vanachter de toonbank. Het zou Nederland, en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, sieren als wij volgen, betoogt Kees Baggerman.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Kees Baggerman 1 reactie

Open gesprek met reumapatiënt bevordert de therapietrouw

Masterstudenten Farmacie interviewen zorgverleners over hun beste aanpak

Om de therapietrouw van patiënten met reumatoïde artritis te verbeteren is het belangrijk voor zorgverleners een open gesprek met hen te voeren. Zo kunnen problemen en zorgen die de therapietrouw belemmeren gemakkelijker ter sprake komen en worden opgelost. Dit concluderen masterstudenten farmacie van de Universiteit Utrecht na interviews met zorgverleners.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Marcelina van Haaften en Yara Mangindaan

Klachten door verkeerd slikken

Slikinstructie apotheker eenvoudige en efficiënte interventie

Meneer H (62 jaar) vertelt tijdens een CombiConsult, een medicatie-gesprek met een openbaar apotheker gekoppeld aan een controle in de huisartsenpraktijk, het gevoel te hebben dat dabigatran-capsules in de slokdarm blijven steken. Ook heeft hij last van slokdarmirritatie en spierpijn.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Bas van de Steeg en Mette Heringa

Ook jaren na start nog dikker door antidepressiva

Behandeling met antidepressiva leidt tot een lang-durig hoger risico op gewichtstoename. Het risico op een stijging van het lichaamsgewicht met 5% of meer is vooral verhoogd in het tweede en derde jaar na starten en houdt tot zes jaar aan.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Linda de Graaf

Medicatiebeoordeling gebaat bij geautomatiseerd systeem

Medicatieoptimalisatie mogelijk met CCDSS

Het gebruik van zogeheten Computerised Clinical Decision Support Systems (CCDSS) om medicatiebeoordelingen te ondersteunen, kan leiden tot een efficiëntere werkwijze en aanzienlijke tijdsbesparing. Dat concludeert Carlota Mestres Gonzalvo op basis van haar promotie-onderzoek. “Meldingen worden alleen gegenereerd als actie vereist is.”

PW29en30 - 20-07-2018 | door Carlota Mestres Gonzalvo

‘Patiënten moeten informatie belangrijker vinden dan doosje’

Eindhovense apotheken maken tijd vrij om zorgtaken beter te vervullen

Apothekers van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven willen meer als zorgverlener en medicijncoach kunnen optreden. Daarom scheiden ze zorg van logistiek, waardoor het voor de patiënt duidelijker wordt wat de apotheek te bieden heeft. “Apotheek van de toekomst? Wij steken in ieder geval onze nek uit.”

PW29en30 - 20-07-2018 | door Frans van den Houdt

Monitoring op afwijkende labuitslagen leidt tot interventies

Simpele en periodieke medicatiebewaking voor baxterpatiënten

Om de baxtermedicatie te bewaken heeft apotheek Soesterkwartier in Amersfoort besloten bij risicovolle geneesmiddelen periodiek een ZZ-regel uit te draaien die de apotheker eraan herinnert de medicatie te bewaken. Ook worden afwijkende labuitslagen elke twee weken gecontroleerd: dit leidt in 29% van de gevallen tot een interventie.

06-07-2018 | door M.Rahigh, L.C.T. Dohmen, G.T.I. Franssen en M.A.C. Slager

Minder antibiotica door point of care-test

Een point of care-test voor C-reatief proteïne (CRP) in de apotheek bij patiënten met een mogelijke luchtweginfectie vermindert het aantal consulten bij de huisarts. Het gebruik van de test kan waarschijnlijk ook het aantal onnodige voorschriften voor antibiotica terugdringen.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Linda de Graaf

Waarschuwing voor meegeven medicatieoverzicht aan ex

Apotheker handelt in strijd met Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Als apothekers medicatie meegeven aan andere personen dan de patiënt moeten zij zorgvuldig te werk gaan, blijkt uit een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Een apotheker krijgt een waarschuwing voor het meegeven van het medicatieoverzicht aan de ex-vriendin van een patiënt.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Catelijne Bach en Rik Geurts

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top