Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections

Achtergrond

Interimmer zoekt uitdaging in veel verschillende apotheken

Detacheringsbedrijven helpen startende apothekers met loopbaan

In plaats van een vaste baan in één apotheek kiezen interim-apothekers voor de uitdaging van tijdelijke opdrachten. In dienst van een detacheringsbedrijf, een apotheekketen of als zzp’er werken ze in apotheken aan betere zorg en optimale werkprocessen. “Na jaren te hebben gewerkt in één apotheek gaat er een wereld voor je open.”

26-05-2017 | door Edwin Bos

‘Apothekers zijn bij uitstek geneesmiddelexperts’

Huisarts Wim Brunninkhuis juicht receptaanpassingen toe

Huisarts Wim Brunninkhuis uit Drachten komt superlatieven tekort om zijn samenwerking met apotheker Jouke de Jong te beschrijven. Dagelijks loopt hij bij hem binnen voor overleg en advies en de aanpassingen van recepten die de apotheker adviseert, stelt hij op prijs. “Iedere aanpassing zorgt voor betere medicatieveiligheid voor de patiënt.”

PW21/22 - 26-05-2017 | door Frans van den Houdt

Interventies vooral gericht op farmacotherapie en logistiek

Apothekers wijzigen twintig recepten per dag

Apothekers wijzigen 5,5% van alle recepten. Dit heeft veelal met logistiek te maken, zoals de vervanging van geneesmiddelen die (tijdelijk) niet leverbaar zijn. Verder passen apothekers gemiddeld 6 voorschriften per dag aan ter verbetering van de farmacotherapie, een verdubbeling ten opzichte van 1999. Dit blijkt uit onderzoek onder 275 apothekers door SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, in opdracht van de KNMP.

PW21/22 - 26-05-2017 | door Ellen van Loon, Sander Borgsteede en Annemieke Floor-Schreudering

Rhenium-188-HEDP effectief en veilig bij botmetastasen

Zelf ontwikkeld radiofarmacon leidt tot innovatie in de patiëntenzorg

In het Meander Medisch Centrum is een botzoekendtherapeutisch radio-farmacon ontwikkeld: rhenium-188-HEDP, een complex van een krachtige bètastraler en een bisfosfonaat. De palliatieve toepassing bij botmetastasen ten gevolge van prostaat- of borstkanker bleek effectief bij circa 70% van de patiënten, terwijl de bijwerkingen mild en voorbijgaand waren.

PW21/22 - 26-05-2017 | door Rogier Lange

Eindcontrole kan efficiënter

Maak per apotheek onderscheid tussen hoog- en laagrisicopatiënten

Apothekers willen (mede)behandelaar zijn, maar kunnen hier in de dagelijkse praktijk te weinig tijd voor vrijmaken. Apothekers Bram Mertens, Jeroen van de Pol, Henk-Frans Kwint en Marcel Bouvy roepen op tot discussie over een andere invulling van de eindcontrole van recepten.

PW20 - 19-05-2017 | door Bram Mertens, Henk-Frans Kwint, Marcel Bouvy en Jeroen van de Pol

Veel mensen met depressie en angst missen juiste behandeling

Onderbehandeling, langdurige bijwerkingen en therapieontrouw veelvoorkomend

Onderbehandeling komt vaak voor bij patiënten die antidepressiva gebruiken. En bijwerkingen blijven aanwezig bij langdurig gebruik. Tevens zijn depressie en angst belangrijke risicofactoren voor therapieontrouw. In de eerstelijnszorg zijn de problemen groter dan in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Pierre Bet.

PW20 - 19-05-2017 | door P.M. Bet, J.G. Hugtenburg, W.J.G. Hoogendijk en B.W.J.H. Penninx

Vaak toch weer depressie na afbouw van antidepressiva

Ook na mindfulnesstraining leidt afbouw medicatie regelmatig tot terugval

Mensen die depressies hebben doorgemaakt, blijven vaak antidepressiva gebruiken om te voorkómen dat zij opnieuw depressief worden. Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) werkt ook om terugval te voorkómen, blijkt uit studies. Vervolgonderzoek toont echter dat anti-depressiva afbouwen allesbehalve gemakkelijk is, zelfs na MBCT.

PW20 - 19-05-2017 | door Marloes J. Huijbers

Placebo-effect: bij iedere patiënt, bij elke aandoening

Hoogleraar Andrea Evers onderzoekt ook onverklaarbare klachten

De belangstelling voor placebo’s is nog nooit zo groot geweest, constateert hoogleraar Andrea Evers. Mede dankzij het eerste wereld-congres over dit onderwerp, dat begin april plaatsvond in Leiden. Als die populariteit leidt tot extra onderzoeksgelden zou dat helemaal mooi zijn. “Het placebo-effect treedt in principe op bij iedere patiënt en bij elke aandoening.”

PW20 - 19-05-2017 | door Frans van den Houdt

eHealth: rol voor patiënt bij medicatieoverdracht

Tijdbesparing en gemak voor veel mensen belangrijke argumenten

Patiënten die naar het ziekenhuis komen voor een orthopedische ingreep, plastische chirurgie, gynaecologische chirurgie, een hernia-operatie of een ingreep op de KNO komen doorgaans in aanmerking voor online medicatieverificatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De patiënt is positief: “Lekker makkelijk vanuit huis gegevens doorgeven.”

PW20 - 19-05-2017 | door Kim Linnemann, Henrike van der Heijden-Westerink en Elsbeth Helfrich

Eigen regie geeft grip op overhevelingsmedicatie

Medisch Centrum Leeuwarden reorganiseert werkprocessen

Overheveling van dure medisch-specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget vraagt om een goede organisatie. Daarvoor zijn verschillende modellen ontwikkeld. Een concrete casus in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) illustreert hoe ziekenhuizen werkprocessen rond overhevelingsmedicatie zelf goed kunnen inrichten.

PW19 - 12-05-2017 | door H. Tjeerdema, T. Ngo, J. Strikwerda en E. van Roon

Waarschuwing voor weigeren afgifte medicijn bij spoed

Ondanks afspraken met zorginstelling geldt zorgplicht apotheek

Een apothekersassistent weigerde spoedmedicatie af te leveren aan een patiënt uit een woongroep, omdat de apotheek daarover afspraken heeft met de zorginstelling. Het Regionaal Tuchtcollege vindt dat de assistent niet had mogen doorverwijzen naar de apotheek van de zorginstelling en geeft de beherend apotheker een waarschuwing.

PW19 - 12-05-2017 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Op zoek naar optimale inzet opioïden tegen pijn bij kanker

Blik op klinische, farmacokinetische en genetische factoren

Het effect van opioïden bij kankergerelateerde pijn is variabel. Omdat er geen voorspellende factoren bekend zijn die deze variatie kunnen verklaren, is vaak veel tijd nodig om tot optimale behandeling te komen. Onderzoek naar de rol van verschillende klinische, farmacokinetische en genetische factoren kan helpen hierin verbetering te brengen.

PW19 - 12-05-2017 | door Astrid Oosten

Alertheid nodig bij cutane vasculitis als bijwerking

Achter oppervlakkige huidafwijking kan levensbedreigende complicatie schuilgaan

Diverse geneesmiddelen, zoals antibiotica, anticonvulsiva, anti-inflammatoire middelen, chemotherapeutica, anticoagulantia en diuretica, staan erom bekend cutane vasculitis te kunnen veroorzaken. Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt regelmatig meldingen van vermoede geneesmiddelgeïnduceerde vasculitis.

PW18 - 05-05-2017 | door Annet van Boekel

Stollingsteam moet trombose en bloeding helpen voorkomen

‘Waar veel fout gaat, valt veel winst te behalen’

Een ziekenhuisbreed stollingsteam heeft in Rotterdam en Delft al geresulteerd in: een uniform antistollingsprotocol, medicatie-beoordelingen bij gebruikers van bloedverdunners en uitleg aan het bed van de patiënt. Albert Dreijer hoopt aan te tonen dat deze interventies bijdragen aan het verminderen van incidenten.

PW18 - 05-05-2017 | door Cindy Reinders

Antistollingscentrum vervangt traditionele trombosedienst

Trombosediensten fuseren en zoeken samenwerking in de zorgketen

Door de snelle afname van het aantal ‘traditionele’ behandelingen met vitamine K-antagonisten moet de trombosedienst zichzelf opnieuw uitvinden. De Federatie van Nederlandse Trombosediensten verwacht dat het aantal trombosediensten uiteindelijk halveert. Samen met de eerste en tweede lijn bouwen de trombosediensten aan nieuwe regionale antistollingscentra.

PW18 - 05-05-2017 | door Edwin Bos

Aanpak huidinfecties uniformer

Flucloxacilline ook bij oppervlakkige infecties vier keer per dag

Claritromycine en clindamycine zijn bij bijna alle indicaties de alternatieven voor patiënten die overgevoelig zijn voor penicillines, staat in de herziene NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties. Het huisartsengenootschap zet waar mogelijk in op uniformiteit.

PW18 - 05-05-2017 | door Cindy Reinders

Belang van DOAC-begeleiding neemt toe in openbare apotheek

Veelheid van aandachtspunten bij eerste, tweede en verdere uitgiften

Direct werkende orale anticoagulantia veroveren steeds meer terrein. Begeleiding verschuift daardoor van de trombosedienst naar de openbare apotheek. Essentieel voor de patiënt is dat de apotheek deze taak goed oppakt.

PW18 - 05-05-2017 | door Margreet Warlé-van Herwaarden en Mark van der Steen

‘Succes van de behandeling heeft mij veel rust gebracht’

Trombosepatiënt Elaine Tuinte heeft veel baat bij antistollingsmiddel

Trombosepatiënt Elaine Tuinte heeft veel baat bij apixaban, maar wordt in haar dagelijks leven behoorlijk gehinderd door het posttrombotisch syndroom dat ze na een aantal jaren ontwikkelde. Hematoloog en huisarts zoeken naar de meest geschikte therapie.

PW18 - 05-05-2017 | door Frans van den Houdt

Plaatsbepaling van DOAC’s in richtlijnen nu duidelijker

Terughoudendheid geboden bij ouderen en verminderde nierfunctie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap beschouwt DOAC’s en vitamine K-antagonisten (VKA’s) nu als gelijkwaardige middelen. In de recentste richtlijnen voor medisch specialisten hebben de direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) een duidelijke plek gekregen. Bij bepaalde patiënten, zoals ouderen, blijven de VKA’s de voorkeursmiddelen.

PW18 - 05-05-2017 | door Paul Geels en Linda Kok

Pakken vanaf etiket is risico

Handgeschreven recept: dexamethason verwisseld met dexamfetamine

Een kankerpatiënt gebruikte door een verwisseling in de apotheek twee maanden dexamfetamine in plaats van dexamethason. De aanschrijffout werd volgens de apotheker te laat ontdekt omdat assistenten door het preferentiebeleid gewend zijn geneesmiddelen vanaf het rugetiket te pakken.

PW17 - 28-04-2017 | door Edwin Bos 2 reacties

Document acties

Back to top