Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Apotheker van toekomst is vrouw

Het onbehagen bij vrouwelijke apothekers: zorg draait om productie

Hoewel de farmacie verder feminiseert blijft het eigendom van apotheken een mannenzaak. Ook bepalen mannen wat farmaceutische zorg is en wat die mag kosten, betoogt apotheker Sonja Keizers. Ze pleit voor meer vrouwen op topposities en een radicale keuze voor het zorgverlenerschap.

PW50 - 14-12-2018 | door Sonja Keizers 1 reactie

‘Apothekers moeten actief werken aan zichtbaarheid’

Vereniging Jonge Apothekers heeft nieuwe bestuursleden

Stap op patiënten en andere zorgverleners af en profileer je nadrukkelijk als medebehandelaar. Marleen van Brussel, Cleo Chung, Cindy Hoonhout en Annemiek Muuse, dit jaar toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Jonge Apothekers (VJA), zien het zichtbaarder maken van de apotheker als een belangrijke missie. “Achterin je kantoortje blijven zitten is niet toekomstbestendig.”

PW50 - 14-12-2018 | door Frans van den Houdt 1 reactie

Veerkracht in zorgsysteem in plaats van kwetsbaarheid

Hoogleraar Kees Kramers pleit in oratie voor resileance engineering-benadering

We moeten inzetten op de veerkracht en het minder kwetsbaar maken van het zorgsysteem, de resileance engineering-benadering. Incidenten moeten worden aangepakt, maar we moeten waken voor de risico-regelreflex: dat zorgverleners de hele dag bezig zijn met het voorkomen van incidenten en niet meer in staat zijn goede zorg te leveren, vindt hoogleraar Kees Kramers.

PW50 - 14-12-2018 | door Kees Kramers

‘Oud’ brein wijst weg naar effectievere psychofarmaca

Onderzoek nodig naar functionele effecten van psychofarmacotherapie

Psychofarmaca beïnvloeden emotionele processen, geregeld door het primaire en secundaire brein. Het is daarom zinvol de effecten van bestaande en potentieel nieuwe psychofarmaca te onderzoeken in het brein van de kaakloze vis lamprei (prik) en de kikker, en de opbrengst vervolgens te vertalen naar de mens. Daarmee wint de psychofarmacotherapie aan effectiviteit, betoogt Anton Loonen.

PW49 - 07-12-2018 | door Anton Loonen

Neurotoxische klachten door veel te hoge concentraties vitamine B6

Vitaminepreparaten sinds 1 oktober aan wettelijke regels gebonden

Gebruikers van multivitaminen lopen risico op neurotoxische verschijnselen als doof gevoel, tintelingen en spierpijn aan handen en voeten. Bijwerkingencentrum Lareb heeft hierover meer dan honderd meldingen gekregen. Grote boosdoener is een veel te hoge hoeveelheid vitamine B6 in vitaminepreparaten. Sinds 1 oktober geldt daarom een maximum van 21 milligram per dagdosering.

PW49 - 07-12-2018 | door Frans van den Houdt

Infuus schept weer ruimte voor ambities en dromen

Creatieve Wietske Lutgendorff hoopt MS ooit pootje te lichten

Ze ervoer hoezeer multiple sclerose haar beperkte in werk, levenslust en liefde. Een maandelijks infuus natalizumab geeft Wietske Lutgendorff nu weer ruimte voor ambities en dromen, onder meer door haar creatieve bijdrage aan MS-hackatons. “Terugkijkend denk ik vaak: hoe héb ik het gered.”

PW49 - 07-12-2018 | door Annemiek Veelenturf

Antilichaam verlost een derde van patiënten van migraine

Meer dan de helft van de patiënten heeft minder migrainedagen per maand

De eerste CGRP-blokker ter preventie van migraine is sinds kort beschikbaar. Nog drie andere komen eraan. Hoogleraar en neuroloog Michel Ferrari acht de monoklonale antilichamen “minimaal net zo effectief als de huidige preventieve middelen” maar vindt de “minder acute bijwerkingen” een belangrijk voordeel. Of ze op de lange termijn veilig zijn, moet worden uitgezocht.

PW49 - 07-12-2018 | door Cindy Reinders

Parkinsonisme door gebruik geneesmiddelen onderschat

Neurologische aandoening wordt onder meer veroorzaakt door valproïnezuur

Parkinsonisme is een neurologische aandoening die verschillende oorzaken kan hebben, zoals de ziekte van Parkinson en genees­middelgebruik. Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot 20 augustus 226 meldingen van parkinsonisme door het gebruik van onder meer valproïnezuur, metoclopramide, risperidon en haloperidol.

PW49 - 07-12-2018 | door Annet van Erp-van Boekel

Game changer in onderzoek hersenen bij Dravetsyndroom

Materiaal van patiënten met epilepsiesyndroom vormt basis van hersencelkweken

De techniek om stamcellen te differentiëren naar hersencellen, hebben Radboudumc-onderzoekers Hans van Bokhoven en Nael Nadif Kasri goed in de vingers. Hiermee speuren ze naar het juiste geneesmiddel voor de individuele epilepsiesyndroompatiënt. “Dat we nu epilepsie bekijken was een beetje toeval.”

PW49 - 07-12-2018 | door Maarke Roelofs

‘Bij multiple sclerose sneller en agressiever toeslaan’

Pleidooi om de behandeling bij MS in een vroeger stadium te starten

Sommige MS-patiënten functioneren na dertig jaar nog steeds goed, anderen zitten binnen een paar jaar in een rolstoel. Bij de diagnose is het beloop van de ziekte moeilijk te voorspellen. MS-hoogleraar Rogier Hintzen verwacht de komende jaren betere testen, maar pleit vooral voor eerder starten met behandelen en vroeger inzetten van meer effectieve middelen.

PW49 - 07-12-2018 | door Geert Westerhuis 1 reactie

Combinatietherapie effectief bij abnormaal littekenweefsel

Triamcinolonacetonide + verapamil biedt uitkomst voor optimaal herstel

Littekenvorming is in de dermatologie onderdeel van de dagelijkse praktijk. Hoewel littekens vaak als hinderlijk worden ervaren, geldt dit nog meer voor hypertrofische littekens en keloïden. Naast de reguliere behandeling met triamcinolonacetonide (Kenacort), is een combinatietherapie met verapamil mogelijk ook effectief.

PW48 - 30-11-2018 | door Hinke Siebinga, Ramon Contrucci en Tjalling van der Schors

Verlichting klachten na gesprek

Na enige terughoudendheid is patiënt blij met ingrijpen apotheker

Meneer M is elke dag duizelig en heeft al ruim dertig jaar diarree. Tijdens een medicatiegesprek met de apotheker blijkt dat de klachten komen door gebruik van enalapril (duizeligheid) en colchicine (diarree), die in overleg met de huisarts worden gestopt.

PW48 - 30-11-2018 | door Toine Seesing en Valérie Meijvis

Twijfels bij massale omzetting naar hoge dosis vitamine D

Zorgverzekeraars vergoeden per 1 januari niet langer lage dagdosis

Het massaal omzetten van patiënten met een lage dagdosering vitamine D (800 IE) naar hoge maanddoseringen (25.000-100.000 IE) voor preventie is ongewenst vanwege ernstige twijfels over de klinische effectiviteit. Toch is een verschuiving van een lage dagdosis naar een hoge maand­dosis vitamine D te verwachten, omdat per 1 januari 2019 de lage dosis niet meer wordt vergoed door zorgverzekeraars.

PW48 - 30-11-2018 | door J.R.B.J. Brouwers, E.N. van Roon en W. Knol

‘We scheppen rust door zorg en logistiek te scheiden’

Handen vrij voor patiëntenzorg in Pharmium-apotheken in Drachten

Om ruimte te creëren voor zorg hebben de vier apotheken van Pharmium Apothekers in Drachten zorg gescheiden van logistieke processen en gebundeld in een nieuwe vestiging. Apothekersassistenten in de zorgapotheken kunnen zich focussen op voorlichting en begeleiding van patiënten. “Onze apotheken zijn omgevormd tot één organisatie.”

PW48 - 30-11-2018 | door Edwin Bos

Grote verschillen in kosten onderzoek geneesmiddelen

Klinische studies voor het registreren van een geneesmiddel zijn duurder als het effect van het nieuwe middel klein is of als er al een effectief middel beschikbaar is. Onderzoeken naar nieuwe middelen met een groter klinisch voordeel kunnen wel tegen relatief lage kosten worden uitgevoerd.

PW48 - 30-11-2018 | door Linda de Graaf

P-gp-inductor bij digoxine: let op

Monitoring digoxinespiegel gewenst bij starten/staken P-gp-inductor

De Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) vindt dat bij toevoegen van een P-glycoproteïne (P-gp)-inductor aan digoxine het klinisch effect van digoxine moet worden gemonitord. De spiegel van digoxine kan dalen.

PW48 - 30-11-2018 | door Minke Kranenborg en Annemarie Heersche

Overtuiging patiënt valt positief te beïnvloeden

Voorkom nocebo-effect extra aandacht nodig bij geneesmiddelsubstitutie

Apothekers, patiënten en zorgverzekeraars zijn relatief onbekend met het nocebo-effect, terwijl wetenschappelijk bewijs laat zien dat zeker de helft van de placebogebruikers in klinisch onderzoek last heeft van bijwerkingen. Hieraan moet dan ook extra aandacht worden geschonken bij geneesmiddelsubstitutie. “Schep een positief verwachtingspatroon.”

PW47 - 23-11-2018 | door Harm Geers

Bewaren geneesmiddelen thuis gaat vaak niet goed

Mogelijke gevolgen voor kwaliteit en effectiviteit

Patiënten bewaren geneesmiddelen thuis vaak niet volgens de aanbevolen condities. Ook worden middelen bewaard waarvan de houdbaarheidsdatum al is verstreken. Dit kan leiden tot een afname in kwaliteit en kan van invloed zijn op de veiligheid en werkzaamheid. Patiënten, apothekers, overheid en fabrikanten moeten zich gezamenlijk inspannen om deze problematiek het hoofd te bieden, stelt Niels Vlieland.

PW47 - 23-11-2018 | door N.D. Vlieland, H. Gardarsdottir, A.C.G. Egberts, M.L. Bouvy en B.J.F. van den Bemt

Wees alert op overgevoeligheid voor laxantia met psyllium

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 103 meldingen

Psylliumbevattende laxantia kunnen overgevoeligheidsreacties als conjunctivitis, rinitis en dyspneu veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn voor de vezels. Indien dit niet wordt herkend, kunnen patiënten onnodig lang met dergelijke klachten blijven rondlopen. Bijwerkingencentrum Lareb ontving 103 meldingen over bijwerkingen bij gebruik van Plantago ovata.

PW47 - 23-11-2018 | door Gisela Steenvoorden en Florence van Hunsel

Student ontwikkelt zich tot zelfbewuste professional

Visie op heden en toekomst van farmacotherapieopleiding

Niesko Pras hield zich aan de Rijksuniversiteit Groningen tot 1 augustus intensief bezig met de optimalisering van het farmacotherapieonderwijs. Hieronder geeft hij zijn visie op heden en toekomst van deze opleiding, samen met Nynke Schuiling-Veninga die een deel van zijn taken heeft overgenomen. “Een volgende stap is verbetering van innovatief praktijkonderzoek.”

PW47 - 23-11-2018 | door Niesko Pras en Nynke Schuiling-Veninga

Document acties

Back to top