Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Nieuw model vereenvoudigt dosering protrombinecomplex

Medisch Spectrum Twente ontwikkelt beslismodel in Evidencio

Om op eenvoudige wijze de juiste dosering protrombinecomplex te kunnen bepalen, heeft het Medisch Spectrum Twente een model ontwikkeld in Evidencio. Via dit online platform voor het delen van predictie- en beslismodellen kunnen voorschrijvers nu snel en eenvoudig een evidence-based doseringsadvies vinden.

PW38 - 22-09-2017 | door Elze Vrijkorte, Kris Movig, Rick Pleijhuis en Thijs Oude Munnink

Labwaarden in AIS: even geduld

Er wordt hard aan gewerkt, maar duurt nog zeker een jaar

Veel openbaar apothekers willen dat labwaarden, via het Landelijk Schakel-punt (LSP), snel zichtbaar worden in het apotheekinformatiesysteem (AIS). Maar het is niet eenvoudig dit op korte termijn te realiseren, betoogt de secretaris van de landelijke vereniging van AIS-gebruikers Raymond Kolman.

PW38 - 22-09-2017 | door Raymond Kolman

Apps bewaakt temperatuur

MedAngel meldt via bluetooth als koelkast openstaat

Een greep uit de apps die apothekers in de praktijk kunnen gebruiken of waarop zij patiënten kunnen wijzen. Apps voor bijvoorbeeld het bewaken van de temperatuur van geneesmiddelen of voor het roteren van opioïdemedicatie.

PW38 - 22-09-2017 | door Edwin Bos

Gentherapie bezig aan een enorme opmars

Rob Hoeben verwacht producten voor vijftig tot honderd erfelijke ziekten

De mogelijkheden van gentherapie nemen volgens hoogleraar Rob Hoeben snel toe. Van het toevoegen van een functioneel gen, zoals bij hemofilie B, tot het repareren van een mutatie met de “simpele techniek” genaamd CRISPR-Cas. Er komen hiermee niet alleen opties voor genetische aandoeningen, maar ook in oncologie wordt vooruitgang geboekt.

PW38 - 22-09-2017 | door Cindy Reinders

Libido van patiënt komt terug

Door verlagen dosis paroxetine voelt patiënt zich energieker

De heer V gebruikt zeventien jaar paroxetine en vraagt of er iets te doen is aan zijn verminderde libido. Hij bezoekt de apotheker-farmacotherapeut, die bupropion toevoegt en paroxetine afbouwt, waarna zijn seksualiteit sterk verbetert.

PW38 - 22-09-2017 | door Valérie Meijvis

Geschrapt uit BIG-register na fraude met declaraties

Apotheker ontkent en toont geen inzicht in laakbaarheid eigen handelen

Een apotheker die herhaaldelijk onjuist heeft gedeclareerd wordt na een klacht van een zorgverzekeraar gestraft door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: zijn inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald.

PW38 - 22-09-2017 | door Wouter van Loon en Jolijn Geven

Incomplete inhalatie-instructies neussprays wekken verwarring

Uniforme instructies intranasale corticosteroïden nodig voor optimaal effect

De instructies voor de inhalatie van intranasale corticosteroïden zijn verschillend en incompleet. Deze verschillen kunnen leiden tot verwarring bij patiënt en apotheker(sassistent). Om verwarring te voorkomen zijn uniforme inhalatie-instructies nodig.

PW38 - 22-09-2017 | door Corine Rollema, Eric van Roon en Tjalling de Vries

Advies voor huisarts die DOAC wil voorschrijven: kies er één

Antistollingsbeleid aangepast in twee NHG-standaarden

Dat DOAC’s een gelijkwaardig alternatief zijn voor cumarines staat nu in de huisartenrichtlijnen Diepe veneuze trombose en longembolie en Atriumfibrilleren. Als er geen contra-indicaties zijn en de balans doorslaat naar een DOAC, adviseert het NHG om met één ervaring op te doen. Let wel: elk middel heeft zijn eigen voor- en nadelen.

PW37 - 15-09-2017 | door Cindy Reinders

Metformine: ondanks hoge leeftijd nog springlevend

Naast bloedglucoseverlaging nog diverse andere therapeutische effecten

Nieuwe feiten maken dat de rol van metformine nog lang niet is uitgespeeld. Integendeel: door vele nieuwe toepassingen lijkt metformine inmiddels de status van ‘wondermiddel’ te krijgen. Binnen het geweld van dure innovaties is toepassing van en verder onderzoek naar oude en goedkope middelen zoals metformine een goede investering.

PW37 - 15-09-2017 | door Koos Brouwers, Peter Nieboer en Bob Wilffert

Soepele medicatieoverdracht dankzij integratie apotheken

Ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek vormen eenheid

Verrassend, vinden veel collega’s in andere zorginstellingen de werkwijze van het St. Antonius Ziekenhuis, waar gestreefd wordt naar een volledige integratie van ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheek. “Patiënten worden tegenwoordig sneller ontslagen en gaan naar huis met complexe zorg, waardoor integratie van klinische en poliklinische kennis steeds belangrijker wordt.”

PW37 - 15-09-2017 | door Frans van den Houdt

Perspectief bij colorectaal carcinoom met BRAF-mutatie

Rationele combinatietherapie 'verslaat' resistentiemechanisme

Patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) bij wie de tumor een BRAF-mutatie bevat, hebben een uitzonderlijk slechte prognose. Standaardbehandelingen zijn weinig effectief. De eerste klinische studie waarin een rationele combinatietherapie van twee doelgerichte geneesmiddelen is onderzocht laat echter bemoedigende antitumoractiviteit zien.

PW36 - 08-09-2017 | door Robin M.J.M. van Geel, Jos H. Beijnen en Jan H.M. Schellens

'Succesvol bevolkingsonderzoek darmkanker kan nóg effectiever'

Onder meer DNA-test kan extra gezondheidswinst opleveren

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is effectief en levert veel gezondheidswinst op, maar kan beter. Mogelijk door in de toekomst gebruik te maken van een DNA-test, stelt Marjolein Greuter, onderzoeker aan het VUmc. “De gezondheidswinst is aanzienlijk.”

PW36 - 08-09-2017 | door Frans van den Houdt

Chemo dringt onvoldoende door in tumor van alvleesklierkanker

Netwerk van bindweefsel en eiwitten houdt oncolytica tegen

Ondanks een aantal stappen voorwaarts is de prognose voor patiënten met alvleesklierkanker nog steeds slecht. Vijf jaar na de diagnose is minder dan 5% nog in leven. Oncoloog Hanneke Wilmink legt uit “dat het stroma om de kankercellen heen, ervoor zorgt dat de chemo onvoldoende binnendringt.” Hoop vestigt zij op een middel dat dit netwerk kan afbreken.

PW36 - 08-09-2017 | door Cindy Reinders

Uracilbelastingtest voorkomt bijwerkingen fluorouracil

DPD-fenotypering voorafgaand aan behandeling met fluoropyrimidines

10-30% van de patiënten die behandeld worden met fluorouracil of capecitabine ervaart ernstige bijwerkingen met ziekenhuisopname of zelfs overlijden tot gevolg. Het enzym dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD) speelt hierbij een belangrijke rol. Een orale uracilbelastingtest is geschikt om voorafgaand aan behandeling de enzymactiviteit vast te stellen.

PW36 - 08-09-2017 | door Maurice van Staveren

Vaccin voor erfelijke darmkanker

Mensen met het Lynch-syndroom hebben grote kans op tumoren

Hoop is er voor patiënten die een verhoogde kans hebben op darmkanker doordat ze bepaalde afwijkende genen hebben. Eerste stappen zijn gezet naar een vaccin dat tumorgroei moet voorkomen. Groot klinisch onderzoek moet echter nog volgen.

PW36 - 08-09-2017 | door Cindy Reinders

'Elke gunstige CT-scanuitslag geeft een driemaandse horizon'

Alvleeskliertumor van Sako Zeverijn lijkt zich in rust te bevinden

Dankzij chemokuren en – wie weet – zijn deelname aan een trial met olaparib lijkt de alvleeskliertumor van Sako Zeverijn nu onder controle. De diagnose bracht het gezin aanvankelijk in totale verbijstering, en nog is iedereen zich bewust van de gevaren die dreigen. “Maar er is een lichtpunt gekomen.”

PW36 - 08-09-2017 | door Annemiek Veelenturf

Iconen zorgen voor beter begrip van de werking van medicijnen

Validatieonderzoek Vrije Universiteit toont nut aan

Iconen op medicijnverpakkingen helpen om de werking van geneesmiddelen beter te begrijpen, blijkt uit onderzoek van studenten Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zowel moeilijke als makkelijke iconen worden, na uitleg, herkend en onthouden. Vooral laaggeletterden hebben hierbij veel baat.

PW35 - 01-09-2017 | door Farhaana Salarbux, Jasmin van Eekelen, Lennard Dubbeld, Charly Groenendijk en Reinier Maartense

Dilemma's in de grensstreek

Belg aan de balie met recept dat risico geeft op interacties

Nederlandse apothekers in de grensstreek zien regelmatig patiënten uit België of Duitsland aan hun balie met een recept. Culturele verschillen tussen buurlanden die doorwerken in de zorgverlening stellen apothekers daarbij soms voor problemen.

PW35 - 01-09-2017 | door Nienke Oosterhof en Ad Hoevenaars

Antistofvorming kan medicijn hinderen in werkzaamheid

Nog veel vragen over vorming antistoffen bij biologicals

Een belangrijke complicatie van de behandeling met biologicals en biosimilars is de vorming van antistoffen die de werking tegengaan. Dit artikel behandelt de belangrijkste uitdagingen. “Voor alle ziekten (uitgezonderd factor VIII) bestaat een gebrek aan goede assays die inhibitie van het gebruikte middel in vitro kunnen aantonen.”

PW35 - 01-09-2017 | door Anouk Donners, Shermarke Hassan, Karin Rademaker en Cees Smit

Ernst toxiciteit is leidend

Meer eenheid in teksten voor afhandeling van serotonerge interacties

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) hebben de adviezen en teksten bij serotonerge interacties bijgewerkt en gestroomlijnd.

PW35 - 01-09-2017 | door Annemarie Heersche, Marianne le Comte en Arjan Polderman

Document acties

Back to top