Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections

Achtergrond

'Je moet je als apotheker wel aan de spelregels houden'

Wim Best is inspecteur van het IGZ-opiumwetteam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) handhaaft sinds eind vorig jaar op de samen met de KNMP opgestelde opiumwethandreiking. Deze maakt het voor apothekers mogelijk de administratie van opiumgeneesmiddelen ook digitaal te voeren. De eerste resultaten zijn positief. “De trend is overal hetzelfde, de situatie is absoluut verbeterd.”

PW7 - 17-02-2017 | door Frans van den Houdt

Kind soms langer in ziekenhuis door schade na medicatiefout

Medicatieveiligheid binnen pediatrie moet hoog op agenda blijven

Medicatieveiligheid binnen de pediatrie moet hoog op de agenda blijven staan, met speciale aandacht voor kindspecifieke kenmerken. Ondanks alle aandacht voor medicatieveiligheid, komen medicatiefouten nog altijd veel voor. De inzet van een apotheker binnen het multidisciplinair team op een klinische afdeling is veelbelovend, concludeert promovenda Jolanda Maaskant.

PW7 - 17-02-2017 | door Jolanda Maaskant en Hester Vermeulen

Verkeerd medicijngebruik: veel winst te behalen bij 65-plussers

Significante rol voor apotheker bij voorkomen ziekenhuisopnames

Bijna de helft van de ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik onder 65-plussers is veroorzaakt door een fractuur of flauwvallen. Dat blijkt uit het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. Volgens de onderzoekers moeten apothekers focussen op het voorkomen van chronisch gebruik van benzodiazepines en ongewenste dubbelmedicatie van antihypertensiva.

PW7 - 17-02-2017 | door Fouzia Lghoul-Oulad Saïd en Margreet Warlé-van Herwaarden

'We willen onze stem laten horen'

Teeuwisse: meer aandacht voor vooruitstrevende initiatieven in ziekenhuizen

Jonge apothekers in het ziekenhuis willen beter zichtbaar zijn voor andere specialisten, vertelt voorzitter Patty Teeuwisse van JongNVZA, een nieuwe afdeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers.

PW7 - 17-02-2017 | door Edwin Bos

Hoge therapietrouw kinderen met MS door extra aandacht

Pubers accepteren injecties en prednisonkuren bij Kinder MS-centrum Rotterdam

Voor kinderen met multipele sclerose zijn de mogelijkheden voor farmacotherapie beperkt. De middelen die er zijn, geven bovendien vaak bijwerkingen. Toch is de therapietrouw 90% bij de jonge patiënten van het Nationaal Kinder MS-centrum in het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. “Door onder andere het hele gezin therapietrouw te maken.”

PW6 - 10-02-2017 | door Frits Baltesen

Alzheimer: hoop gevestigd op middelen tegen amyloïd-bèta

Explosie aan onderzoeken vergroot kans op ontdekking van een middel

Er zit schot in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Deze zomer komen de eerste fase III-onderzoeksresultaten van de BACE-remmer verubecestat naar buiten en in 2021 die van het monoklonaal antilichaam aducanumab. Vergeleken met eerder onderzochte middelen zouden deze het ziekteproces echt kunnen vertragen.

PW6 - 10-02-2017 | door Cindy Reinders

‘Je gaat er niet dood aan, maar de impact op je leven is enorm’

Voorzitter Parkinson Vereniging pleit voor meer onderzoek

De ziekte van Parkinson kent vele verschijningsvormen. Voor een goede behandeling is het belangrijk hierin meer inzicht te krijgen. Daar is nog veel onderzoek voor nodig. Nu wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat een spécialité zonder meer vervangen kan worden door een generiek middel, zegt Eric Roos van de Parkinson Vereniging. “Je leven raakt ontregeld, je wordt onzeker.”

PW6 - 10-02-2017 | door Frans van den Houdt

Ander licht op safinamide

Geen bewaking op interacties met serotonerge middelen

De productinformatie van safinamide beschrijft interacties die volgens de WFG niet allemaal relevant zijn. Aan de andere kant ontbreken interacties waarvoor de WFG wél wil waarschuwen.

PW6 - 10-02-2017 | door Annemarie Heersche en Arjan Polderman

Soms ernstige complicaties bij geneesmiddelen tegen MS

Progressieve multifocale leuko-encefalopathie als bijwerking

Bijwerkingencentrum Lareb heeft 95 meldingen ontvangen van progressieve multifocale leuko-encefalopathie, een ernstige neurologische aandoening die een fatale afloop kan hebben. De bijwerking trad onder meer op na gebruik van natalizumab, fingolimod en dimethyl-fumaraat. De indicatie was meestal multipele sclerose maar bij dimethylfumaraat ook psoriasis.

PW6 - 10-02-2017 | door Annemarie H.G. Muller-Hansma

Invloed van vitamine D op MS: tussen hype en hoop

Suppletie met hoge doses kan gunstig zijn voor homeostase van het immuunsysteem

Vitamine D-spiegels hebben vooral aan het begin van het ziekteproces van multipele sclerose invloed op ziekteactiviteit en ziekteprogressie. Promovenda Anne-Hilde Muris zocht uit hoe dit precies werkt. Zij vond dat vitamine D niet zozeer het immuunsysteem verandert, maar een verdere verstoring voorkomt.

PW6 - 10-02-2017 | door Anne-Hilde Muris

Medicatiegebruik ratjetoe bij demente met polyfarmacie

Geneesmiddelen verwarde mevrouw M uiteindelijk achter slot en grendel

Tien of meer geneesmiddelen correct innemen is altijd lastig. Bij demente patiënten is het helemaal ondoenlijk. De casus van mevrouw M illustreert hoe het uit de hand kan lopen, ondanks allerlei ondersteuning. Uiteindelijk kwam de thuiszorg met de ultieme oplossing: een kluisje.

PW6 - 10-02-2017 | door Arjan Polderman

Voorbodes van alzheimer al vroegtijdig op te sporen

Risicofactoren, amyloïd en cognitie monitoren in voorstadia van dementie

Een van de vroegste veranderingen in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer is ophoping van amyloïdplaques. Deze plaques komen ook veelvuldig en al vanaf middelbare leeftijd voor bij personen zonder dementiesymptomen. Bovendien zijn ze gerelateerd aan subtiele achteruitgang van het geheugen, blijkt uit het promotieonderzoek van Willemijn Jansen.

PW6 - 10-02-2017 | door Willemijn Jansen

Aan de balie: alert op dementie

Door de training ‘Samen dementievriendelijk’ zijn de apotheekteams van Apotheek Geesterduin en Apotheek Made alerter op patiënten met beginnende dementie en weten ze hoe te handelen. “Tijdens het werk-overleg is het bespreken van deze patiënten inmiddels een vast item.”

PW6 - 10-02-2017 | door Edwin Bos

Een dynamisch proces van gelijkwaardige partners

Implementatie van zelfmanagement(ondersteuning) in de dagelijkse zorgpraktijk

Serieus werk maken van zelfmanagement en zelfmanagementonder-steuning betekent werk maken van de organisatie, van de zorgprofessionals, van de relatie professional–patiënt en van de patiënt. Dat is de boodschap van de eind januari verschenen annex bij de Zorgstandaard Diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie.

PW5 - 03-02-2017 | door Corrine Brinkman

Beperkte gezondheidsvaardigheden vormen risico bij ziekenhuisopname

Ruim helft patiënten heeft moeite met complexe gezondheidsbeslissingen

Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen kunnen door beperkte gezondheidsvaardigheden problemen hebben met instructies. Zorg-op-maat kan het risico op (geneesmiddelgerelateerde) problemen tijdens (en na) opname verminderen. Voor zorgverleners is het daarom van belang inzicht te hebben in de gezondheidsvaardigheden van een patiënt.

PW5 - 03-02-2017 | door Ellen Koster, Alain Schmidt, Daphne Philbert, Ewoudt van de Garde, Marcel Bouvy 2 reacties

Nieuw formularium: probate longzorg voor minder geld

Maastrichts initiatief biedt patiënt veel voordelen

Voorschriften gebaseerd op goede diagnostiek, een overzichtelijker palet aan geneesmiddelen en inhalatiemedicatie die niet nodeloos duur is. Met die doelen voor ogen zijn huisartsen en apothekers in de regio Maastricht en Heuvelland gestart met het longformularium chronische obstructieve longaandoeningen (COLA). Voor de patiënt leidt dit tot meer duidelijkheid en goedkopere medicatie.

PW5 - 03-02-2017 | door Robert T.A. Willemsen, Fred J. Claessens, Ingrid A.M. Goven en Geertjan Wesseling.

Effectiviteit behandelingen onychomycose teleurstellend

Onderzoek naar middelen die nagel beter penetreren blijft nodig

Behandelen van onychomycose blijkt in de praktijk erg lastig. Monotherapie met orale antimycotica heeft de voorkeur, maar bestaande lokale en orale middelen hebben hun beperkingen. Onderzoekers blijven daarom zoeken naar nieuwe therapieën om de optimale behandeling van onychomycose te vinden.

PW5 - 03-02-2017 | door Quynh Nguyen

Continu tevredenheid meten

Met behulp van gegevens uit het track & trace-systeem meet apotheker Ing Hay Oei continu de performance en de klanttevredenheid van elke individuele medewerker in zijn apotheek. “Iedereen kan zich met deze scores blijven verbeteren.”

PW5 - 03-02-2017 | door Edwin Bos

Allochtonen maken kennis met zorg van de apotheek

Initiatiefnemers willen uitbreiding na succesvol project Rotterdam

Veel allochtonen mijden de apotheek, omdat ze er weinig vertrouwd mee zijn. Met een pilotproject in Rotterdam weten apothekers hen wél te bereiken. Allochtonen zagen hoe apothekers hen kunnen helpen met adviezen over het goed gebruiken en bewaren van geneesmiddelen. Ook leggen ze uit waar eigenlijk hun lever zit.

PW4 - 27-01-2017 | door Frits Baltesen

Nadeel acetem is dat het kunststoffen kan aantasten

Casus: opgelost koppelstukje sonde na gebruik medicatie in drankvorm

Als een patiënt medicatie in drankvorm via een sonde moet krijgen, is het belangrijk na te gaan of de drank acetem bevat. Is dit het geval dan moet worden uitgesloten dat de sonde en het koppelstukje PVC bevatten, om te voorkomen dat de sonde deels oplost. Dit advies komt voort uit een melding die vorig jaar binnenkwam bij Bijwerkingencentrum Lareb.

PW4 - 27-01-2017 | door Nienke van Rein, Annemarie Muller, Shiwai Ng, Femke van Herrewegen, Michiel van Wijk en Kirsten Schimmel

Document acties

Back to top