Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Abonneren

Abonnementen en adreswijzigingen kunt u doorgeven aan:
KNMP
Administratie
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Tel: 070 3737141
Fax: 070 3922465
e-mail: leden@knmp.nl

Leden, buitengewone leden en kandidaatleden van de KNMP ontvangen een abonnement uit hoofde van hun lidmaatschap.

Bent u geen lid wilt u een jaarabonnement?
Nederland en België: € 218,00
Daarbuiten: € 509,00
Apotheek met Zakelijke Contributie of Pakket Z(+): € 109,00
Opzeggen is uitsluitend mogelijk vóór 1 november voor het volgende kalenderjaar.
Losse nummers: € 11,00
Alle prijzen zijn exclusief btw.

Ja, ik neem een abonnement op het PW

Document acties

Vacatures
Projectapotheker

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Apotheker Bereidingen en VTGM

Radboudumc Nijmegen

Beherend apotheker

IHCH pharmacy | Den Haag

Meer…
Back to top